Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

U een patiëntgerichte en patiëntveilige omgeving bieden staat centraal bij AVE Orthopedische Klinieken. Om de hoge kwaliteit van medische zorg te kunnen waarborgen worden regelmatig diverse kwaliteitscontroles uitgevoerd. Door onafhankelijke externe instanties als ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), KIWA, NOV (Nederlandse Orthopedische Vereniging) en VMS wordt structureel middels audits onze kwaliteit en professionaliteit getoetst om te kijken of er nog voldaan wordt aan de normen en eisen die deze instanties eisen. Daarnaast toetsen wij zelf de kwaliteiten van onze artsen en medewerkers middels een klanttevredenheidsonderzoek.

Registratie gegevens

In het kader van ons kwaliteitsbeleid worden anoniem gegevens geregistreerd, bijvoorbeeld ten behoeve van onze complicatie registratie. Indien u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit uiteraard altijd aangeven.