De resultaten van ons patiëntentevredenheidsonderzoek 2017

Wij zijn trots op de resultaten van ons patiëntentevredenheidsonderzoek!

Tot en met 2015 werd de patiënttevredenheid gemeten door middel van papieren vragenlijsten na een controleafspraak op de poli. AVE Orthopedische Klinieken gaat met de tijd mee en is dit onderzoek gaan digitaliseren. De vragenlijsten werden digitaal opgemaakt en verstuurd per e-mail.

Helaas leidde dit niet tot het gewenste resultaat, maar wij wilde wel graag luisteren naar onze patiënten en waren zeer benieuwd naar hoe wij het hebben gedaan. Daarbij wilde wij graag digitaal blijven en niet terug naar een papieren vragenlijst, daarom zijn wij in 2017 gestart met een vragenlijst op een tablet die na een controleafspraak op de poli ingevuld wordt.

Bij AVE Orthopedische Klinieken staat de kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid en de patiënttevredenheid centraal. Dat patiënten ook daadwerkelijk tevreden waren blijkt uit het patiënttevredenheidsonderzoek wat plaats heeft gevonden in 2017. Op onderstaande afbeelding is te zien wat de resultaten zijn van 309 ingevulde vragenlijsten.