Vacature: Kwaliteitsmedewerker (0,6 fte)

AVE Orthopedische Klinieken BV is per direct op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker (0,6 fte)

Kern van de functie:
Het adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:
– Mede ontwikkelen, ondersteunen en adviseren bij het opzetten van het kwaliteitsbeleid.
– Borgen en toetsen van het kwaliteitsbeleid door het uitvoeren van interne audits.
– Mede opstellen, actualiseren en beheren van de kwaliteitshandboeken.

Uitwerking in activiteiten:
– Het ontwikkelen, ondersteunen en adviseren bij het opzetten van het kwaliteitsbeleid.
– Adviseert het management en/of de Raad van Bestuur ten aanzien van het kwaliteitsbeleid.
– Geeft leiding aan (certificerings)trajecten zoals ZKN/VMS.
– Ondersteunt en adviseert het management bij het implementeren en onderhouden van het kwaliteitssysteem.
– Geeft voorlichting en instructies met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid aan management en medewerkers binnen de gehele organisatie.
– Ontwikkelt in overleg met het management meetinstrumenten ten behoeve van het
kwaliteitssysteem zoals bijvoorbeeld: klanttevredenheidsonderzoeken.
– Volgt relevante ontwikkelingen binnen de zorg en op het gebied van kwaliteit, zoals nieuwe normen,
richtlijnen en regelgeving en beoordeelt deze op consequenties voor de organisatie.
– Borgen en toetsen van het kwaliteitsbeleid door het uitvoeren van interne audits.
– Signaleert en controleert of alle werkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven in het
kwaliteitshandboek en rapporteert de bevindingen aan het management.

Verder:
– Signaleert knelpunten binnen de organisatie die voortvloeien uit audits en klachten- en VIM- en MIP-registratie.
– Maakt probleem- en procesanalyses en stelt verbetervoorstellen op.
– Traint interne auditoren en coördineert de uitvoering van audits.
– Mede opstellen, actualiseren en beheren van het kwaliteitshandboek.
– Ondersteunt managers en medewerkers bij het opstellen van kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, protocollen, procedures en werkinstructies) voor hun afdeling.
– Verwerkt correcties op kwaliteitsdocumenten, na goedkeuring en communiceert hierover naar de organisatie.
– Draagt zorg voor plaatsing van (geactualiseerde) kwaliteitsdocumenten op intranet.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:
Kennis op het niveau van een hbo-opleiding op het gebied van zorg en beleid aangevuld met een opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement en praktijkervaring zijn vereist. Daarnaast is kennis van projectmanagement een pré en zijn de “basics” met betrekking tot administratief handelen een vanzelfsprekendheid. Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden door middel van literatuurstudie, bij- en nascholing.

– De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders van het vastgestelde kwaliteitsbeleid. Initiatief en creativiteit zijn vereist bij geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen. Bij weerstanden bij het management is terugval mogelijk op de secretaris Raad van Bestuur.
– Eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid, het wekken van belangstelling, motiveren en het overbruggen van tegenstellingen bij het implementeren, onderhouden en toetsen op de naleving van het kwaliteitssysteem.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het overdragen van informatie, het geven van toelichtingen en het uitdragen van adviezen en opvattingen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van de projectplannen, rapporten, en verbetervoorstellen.
– Oplettendheid is vereist bij het beheren en actualiseren van kwaliteitsdocumenten en het signaleren van kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast is oplettendheid vereist bij het leiding geven aan projecten.
– Eisen worden gesteld aan doorzettingsvermogen bij het implementeren van kwaliteitsbeleid. Systematisch werken is vereist bij het leiden van projecten, het analyseren van gegevens, het opzetten van klanttevredenheidsonderzoeken en het verwerken, beheren en actualiseren van kwaliteitsdocumenten. Integriteit is vereist bij het beschikken over gegevens uit de klachten- en VIM- en MIP-registratie.

Wij vragen herintreders om ook te reageren.

AVE Orthopedische Klinieken is een orthopedische zorgverlener, waarbinnen orthopedisch chirurgen werkzaam zijn op diverse zelfstandige behandelcentra, met name in Almere, Amsterdam e.o., Hilversum en Huizen. Het gaat om een afwisselende functie binnen een dynamische zorgonderneming en activiteiten, incidenteel op verschillende locaties. Een geldig rijbewijs en eigen vervoer (auto) zijn daarom belangrijk.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.J. Duiverman per telefoon: 06 14 42 00 94, of per e-mail via: anjoduiverman@icloud.com